Compenserende vergoeding overstromingsgebied

gebruikersvergoeding voor de actieve inschakeling van het overstromingsgebied in de waterbeheersing die een permanent waardeverlies van de gebruikswaarde met zich meebrengt

Algemene informatie

De vergoeding ingevolge actieve inschakeling in de waterbeheersing is een éénmalige vergoeding die door de overheid aan gebruikers wordt uitgekeerd, als ten gevolge van het actief inschakelen van het overstromingsgebied in de waterbeheersing, inkomstenverlies kan worden aangetoond.

De gebruikersvergoeding bedraagt het verschil in de gebruikswaarde van de grond.

Toepassing

De vergoeding ingevolge actieve inschakeling in de waterbeheersing wordt niet automatisch toegekend. De vergoeding kan enkel worden toegekend als de actieve inschakeling leidt tot inkomstenverlies.

Na de actieve inschakeling van het overstromingsgebied krijgt de gebruiker één jaar de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen bij de betrokken waterbeheerder.

Aandachtspunten
  • Verwachte financiële impact:
    • De vergoeding wordt berekend volgens een in het besluit vastgelegde berekeningswijze.
  • Gekoppelde instrumenten:
    • waterbeheersing
Contact