Gebruiksruil

ruilen van enkel het gebruik van gronden

Algemene informatie

Gebruiksruil beoogt een versnelde regeling voor het gebruik binnen een in uitvoering zijnde herverkaveling uit kracht van wet. Dit kan bijvoorbeeld aangewezen zijn bij de aanleg van een groot infrastructuurwerk.

Een gebruiksruil moet altijd gevolgd worden door een herverkaveling uit kracht van wet die dan de eigendomssituatie regelt. De gebruiksruil wijzigt immers op geen enkele manier de rechten en verplichtingen van de pachters en verpachters onderling en maakt geen onderpacht noch pachtoverdracht

Toepassing

De landcommissie omschrijft het blok voor de gebruiksruil en maakt het gebruiksruilplan op waarin de nieuwe kavels van de gebruikers zijn aangeduid.

Het opmaken van het gebruiksruilplan gebeurt zo dat aan elke gebruiker zoveel mogelijk gronden met dezelfde oppervlakte en geschikt voor dezelfde teelten worden toegewezen.

De akte van gebruiksruil geldt als titel voor de ingebruikneming van de nieuwe kavels door de gebruikers tot op het ogenblik van de overschrijving van de herverkavelingsakte van de herverkaveling uit kracht van wet die volgt op de gebruiksruil.

Aandachtspunten
Regelgeving in detail
  • Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting: artikel 2.1.53 tot en met 2.1.60.
    In een herverkaveling die in uitvoering is uit kracht van wet, kan versneld een gebruiksruil worden doorgevoerd. De daaropvolgende herverkaveling uit kracht van wet omvat minstens de percelen die betrokken zijn bij de gebruiksruil. De gebruiksruil wijzigt op geen manier de rechten en verplichtingen van de pachters en verpachters onderling en maakt geen onderpacht noch pachtoverdracht uit.
Contact
In de praktijk