Ontwerp Instrumentendecreet

  • 24 januari 2020

Op 20 december keurde de Vlaamse Regering het ontwerp instrumentendecreet, dat werd opgestart tijdens de vorige regeerperiode, goed.

Met dit ontwerp van decreet geeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord waarin een snelle beslissing over dit decreet werd vooropgesteld. Het ontwerp wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Het instrumentendecreet moet de nodige tools voorzien aan overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, om te komen tot effectieve realisatie van hun ruimtelijke projecten.

De teksten zijn, na technisch nazicht, hier op de website van het departement Omgeving  beschikbaar. In de loop van 2020 zal het departement bijkomende initiatieven, zoals beleidsfora, nemen om u te informeren. Vragen over het instrumentendecreet kunnen gericht worden naar BJO.omgeving@vlaanderen.be.