Veelgestelde vragen

1. Wat is de instrumentengids?

2. Welke instrumenten vind ik terug?

3. Welke instrumenten vind ik er (voorlopig) niet terug?

4. Welke juridische informatie vind ik terug?

5. Voor wie is de instrumentengids hoofdzakelijk ontwikkeld?

6. Wat mag ik in de toekomst nog verwachten van de instrumentengids?

7. Hoe kan ik op de hoogte blijven van wat er gebeurt op deze gids?

 

1. Wat is de instrumentengids?

De instrumentengids is een bron voor kennis, inspiratie en hulp over realisatiegerichte en grondgebonden instrumenten en hun afgewogen en geïntegreerde inzet op het terrein. Door de meest relevante en actuele regelgeving, specifieke toepassingsvoorwaarden of andere informatie aan te bieden, functioneert de instrumentengids als een soort kennisbank over de opgenomen instrumenten. De zoekfunctie verbonden aan deze catalogus maakt het mogelijk om zicht te krijgen op instrumenten op maat van een project.

Aan de hand van bestaande praktijkvoorbeelden zal de instrumentengids in een volgende fase ook inspiratie bieden aan de hand van tips en specifieke aandachtspunten bij de inzet van instrumenten.

2. Welke instrumenten vind ik terug?

De instrumentengids bevat in eerste fase de realisatiegerichte en grondgebonden ‘omgevingsinstrumenten’. Maar de gids zal in een volgende fase nog worden uitgebreid, met andere en vernieuwde instrumenten.

3. Welke instrumenten vind ik er (voorlopig) niet terug? 

De gids bevat geen uitgebreide informatie over plannen of verordenende maatregelen die vanuit een overheid worden opgelegd. Je vindt er dus geen informatie over bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, landinrichtingsplannen, natuurbeheerplannen, inrichtingsnota’s landinrichting, stedenbouwkundige verordeningen.

De focus ligt immers op het realisatiegerichte, terwijl de vermelde plannen veelal worden ontwikkeld en goedgekeurd voorafgaand aan de inzet van deze uitvoeringsinstrumenten. Wanneer bepaalde realisatiegerichte instrumenten onlosmakelijk verbonden zijn met bovenvermelde instrumenten, wordt dit wel vermeld.

4. Welke juridische informatie vind ik terug?

Per instrument geeft de instrumentengids de relevante en meest recente regelgeving. We werken daarbij steeds met de meest authentieke bron, via een rechtstreekse datakoppeling met Codex Vlaanderen.

De instrumentengids zou onleesbaar worden wanneer deze alle mogelijks relevante regelgeving bevatte, tot op het niveau van uitvoeringsbepalingen. De gids bevat daarom een selectie van de meest essentiële regelgeving, namelijk over de grondslag, de definitie en de inhoud van elk instrument.

5. Voor wie is de instrumentengids hoofdzakelijk ontwikkeld?

De doelgroep bestaat in hoofdzaak uit professionals en overheden op alle bestuursniveaus die in het kader van ruimtelijke realisaties nood hebben aan informatie over beschikbare instrumenten en hun toepassingsvoorwaarden. Voor projectleiders, initiatiefnemers en besluitvormers is de gids een officiële (overheids)bron om hun instrumentele kennis te vergroten, vergelijkbare toepassingen op te zoeken en op de hoogte te blijven over specifieke kenmerken of toepassingsvoorwaarden van de instrumenten;

Maar de instrumentengids wil ook een breed doelpubliek. De opzet is om elke betrokkene in een ruimtelijk realisatietraject, van initiatiefnemer tot burger, te informeren over de gebruiksmogelijkheden van de instrumenten vervat in deze gids.

6. Wat mag ik in de toekomst nog verwachten van de instrumentengids?

De gids zal worden uitgebreid met andere en nog later ontwikkelde instrumenten.

Daarnaast zal ook een belangrijk deel besteed worden voor inspirerende voorbeelden en tips bij de instrumentenafweging. Deze voorbeelden zullen ook tonen hoe de gecombineerde inzet van instrumenten leidt tot resultaten.

7. Hoe kan ik op de hoogte blijven van wat er gebeurt op deze gids?

Door het Departement Omgeving te volgen via Facebook, LinkedIn of Twitter zal je automatisch op de hoogte blijven van wat er in de nabije toekomst wordt aangevuld op deze gids.