Voorkooprecht bij ruilverkaveling uit kracht van wet

percelen aanduiden die vatbaar zijn voor ruilverkaveling en de eigenaar bij verkoop eerst moet aanbieden aan de Vlaamse Grondenbank

Algemene informatie

Dit voorkooprecht houdt in dat de dat de verkoper het goed eerst aan de Vlaamse Grondenbank moet aanbieden tegen de prijs en de voorwaarden die bepaald zijn in de verkoopovereenkomst tussen de koper en de verkoper.

Dit instrument bevordert de verwerving van onroerende goederen om de agrarische structuur en de landinrichting te verbeteren.

Toepassing

De Vlaamse Grondenbank kan dit recht van voorkoop uitoefenen voor onroerende goederen gelegen in de zones die door de minister zijn aangeduid als vatbaar voor ruilverkaveling uit kracht van wet [hier nog link voorzien naar ander instrument].

In geval van miskenning van het voorkooprecht, kan de begunstigde in de plaats van de verkoper worden gesteld of een schadevergoeding eisen van 20% van de verkoopprijs.

Aandachtspunten
 • De procedure voor de voorkooprechten is geharmoniseerd via een apart decreet
 • Een stappenplan voor deze procedure vind je hier.
 • Alle percelen waarop een voorkooprecht is gevestigd, zijn opgenomen in een geografisch themabestand beheerd door het Agentschap Informatie Vlaanderen.
 • Hier vind je de uitzonderingen die gelden op alle Vlaamse decretale voorkooprechten.

 

Regelgeving in detail
 • § 1. ...

  § 2. Een recht van voorkoop wordt aan de Vlaamse Grondenbank toegekend in geval van verkoop van landeigendommen als vermeld in § 1.

  De Vlaamse Regering bepaalt de zones waarin de Vlaamse Grondenbank dit recht van voorkoop niet meer mag uitoefenen.

  Titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen is van toepassing op dit recht van voorkoop.

  Het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten is van toepassing op dit recht van voorkoop.
Contact

Het e-voorkooploket is een uniek elektronisch loket voor alle bestaande en toekomstige Vlaamse decretale voorkooprechten.

Een specifieke vraag over het recht van voorkoop? Kijk dan hier welke instantie uw vraag kan beantwoorden.